Өмнөговь аймагт 25.8 c
    Утас: 88125868, 89178889
  • 2021-05-18
ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Зарим сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчид цахим сургалтад ха...

Зарим сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчид цахим сургалтад хамрагдаж байна

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Өмнөговь аймгийн Онцгой комиссоос мэргэжлийн багуу...

Өмнөговь аймагт #Нэг өрх-Нэг шинжилгээг зохион байгуулж, "ковид-19" цар тахлын эсрэг 2-р тунгийн вакцинжуулалтыг хийж буйтай холбоотой аймгийн Онцгой...

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Өнөөдөр Даланзадгад сумын Онцгой комиссоос хяналты...

ДАЛАНЗАДГАД ХОТЫН ГАДНА АЖИЛЛАЖ БАЙГАА ХЯНАЛТЫН ПОСТУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИССООС ХЯНАЛТ ХИЙЖ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЧ АЖИЛЛАА.

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Ханбогдын 5 өнчин хүүхэд шинэ байшинтай боллоо

Өрх гэр бүлийг дэмжих жилийн хүрээнд Ханбогдын 5 өнчин хүүхдийг шинэ байшинтай болголоо

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Ханбогд сумын төвийн 2020-2040 оны хөгжлийн ерөнхи...

Ханбогд сумын Засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал: Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд орчин үеийн шийдэл бүхий Европын орнуудын жишиг бүхий "ГУДАМЖ" тө...

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

54,5 хувийн саналаар Өмнөговь аймгийн Засаг даргад...

Өмнөговь аймгийн МАН-ын хорооны хурал 89,9 хувийн ирцтэй хуралдаж, Өмнөговь аймгийн Засаг даргад Хорлоогийн Батболдыг дэвшүүлэхээр 54,5 хувийн саналаа...