Өмнөговь аймагт 25.8 c
    Утас: 88125868, 89178889
  • 2020-12-05
ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Ханбогдын 5 өнчин хүүхэд шинэ байшинтай боллоо

Өрх гэр бүлийг дэмжих жилийн хүрээнд Ханбогдын 5 өнчин хүүхдийг шинэ байшинтай болголоо

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Ханбогд сумын төвийн 2020-2040 оны хөгжлийн ерөнхи...

Ханбогд сумын Засаг дарга Ш.Эрдэнэжаргал: Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд орчин үеийн шийдэл бүхий Европын орнуудын жишиг бүхий "ГУДАМЖ" тө...

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

54,5 хувийн саналаар Өмнөговь аймгийн Засаг даргад...

Өмнөговь аймгийн МАН-ын хорооны хурал 89,9 хувийн ирцтэй хуралдаж, Өмнөговь аймгийн Засаг даргад Хорлоогийн Батболдыг дэвшүүлэхээр 54,5 хувийн саналаа...

ФОТО СУРВАЛЖЛАГА

Ханбогд сум ГХУСАЗ ажлын хүрээнд холбогдох зарим г...

Ханбогд сум ГХУСАЗ ажлын хүрээнд холбогдох зарим газрууддаа автомашин өгөв